Üyelik İçin Gerekli Belgeler

    ODADAN İSTENEN BELGELER

 • Vergi levhası 
 • 3 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı örneği
   

      ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah belgesi (resimli) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği
 • Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
 • Sicil ilan bedeli dekont örneği
 • Sicil harç bedeli dekont örneği