Kredi Alma Koşulları

Kooperatif Kredilerinin Koşulları                                                                              Kredi Faizi Hesaplama

KOOPERATİF KREDİLERİ

ŞAHIS LİMİTİ

VADE

- ESKK İskonto Kredisi

35.000 -50.000 YTL

1-9 Ay

- ESKK İşletme Kredisi

1-4 Yıl 

- ESKK Tesis Kredisi

2-5 Yıl

- ESKK Şoför Taşıt Edindirme Kredisi

2-5 Yıl

- Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi

İşletme Kredilerinde: 1-4 Yıl, İskonto Kredilerinde: 1-9 Ay

- ESKK Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi

2 Yıl

- ESKK Teminat Mektubu Kredisi

1 yıl. 

 

FAİZ ORANI: Türkiye Halk Bankasının belirlediği cari faiz oranının 2006 yılında bakiyesi 2007 yılına devreden krediler ve yeni açılacak krediler için %65'i  kadardır. Bu çerçevede, mevcut durumunda, Türkiye Halk Bankasının uyguladığı gösterge faiz oranı %13'tür.

KREDİ - KEFALET  SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Ülkemizde, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla;

 • Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için T.Halk Bankası görevlendirilmiştir.
 •  Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkara sadece bankaya karşı kefalet vermektedir. 
 • Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır.
    
   Ortaklık Şartları 
   
 • Esnaf ve sanatkar olmak,
 • Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak,
 • İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,
 • Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.
    
   Ortaklığa Giriş şartları taşıyanlar;
   
 • Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler. 
 • Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır. 
 • Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
    
   Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak;
   
 • Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder, 
 • Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir. 
 • İletilen teklif T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır. 
 • İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.